content header

Over ons

SBOH is een non-profit / semipublieke organisatie, opgericht in 1989 en gevestigd in Utrecht. Samen zorgen voor nieuwe generaties van voldoende en goed opgeleide zorgprofessionals. Dat doen we vanuit drie strategische rollen: werkgever van ruim 3.500 artsen in opleiding (aios), financier van 12 opleidingen en strategisch partner in de zorg- en onderwijswereld. Daarnaast willen we verder bouwen aan een toegankelijke organisatie wat ons verder helpt om die rollen optimaal uit te kunnen oefenen.

De opleidingen

Van 12 opleidingen zijn wij de werkgever van artsen in opleiding. Het gaat om de opleidingen tot:

 • Huisarts
 • Specialist ouderengeneeskunde
 • Arts verstandelijk gehandicapten
 • Verslavingsarts
 • Vertrouwensarts
 • Forensisch arts
 • Jeugdarts
 • Arts infectieziektebestrijding
 • Arts medische milieukunde
 • Arts tuberculosebestrijding
 • Arts Maatschappij + Gezondheid
 • Donorarts

Werkgever

Tijdens de opleiding is de aios bij ons in dienst. Omdat wij de rol van werkgever op ons nemen, hoeven de opleidingsinstelling en het opleidingsinstituut zich niet bezig te houden met arbeidszaken en de financiering van de opleiding. Hierdoor kunnen zij zich volledig concentreren op de aios en diens opleiding.

Als werkgever zorgen wij goed voor de aios. Wij waarborgen een gezonde en veilige werk- en leeromgeving en de aios valt onder de cao SBOH. Voor alle arbeidszaken kan de aios terecht bij ons team aios-service.

Daarnaast organiseren wij informatiebijeenkomsten, onderhouden wij nauw contact met de aiosverenigingen en houden wij regelmatig tevredenheidsonderzoeken. Door constant te peilen wat er speelt onder de aios, stemmen wij onze aanpak daarop af.

Op onze uitgebreide website vind je alle benodigde informatie voor aios, opleiders en opleidingsinstituten, variërend van regelingen en thema's tot praktische details. Veel zaken kunnen eenvoudig worden geregeld via de portal door de aios zelf. Mochten er vragen zijn vanuit de aios, opleider of het opleidingsinstituut, dan staan onze medewerkers altijd paraat om te helpen.

Financier

Wij financieren de opleidingsactiviteiten van de aios. Dit omvat niet alleen het salaris, maar ook alle andere kosten die verbonden zijn aan het onderwijs en de opleiding. Met deze financiële ondersteuning waarborgen wij de volledige financiering van de opleiding.

Op deze manier ontnemen wij opleidingsinstellingen en -instituten de financiële risico's en nemen we een aanzienlijk deel van de administratieve taken uit handen. Hierdoor kunnen zij hun aandacht richten op de inhoud en kwaliteit van de opleiding.

Wij worden grotendeels gefinancierd vanuit de overheid, wat ons tot een stabiele en transparante financieringspartner maakt.

Strategisch partner

Naast werkgever en financier zijn wij strategisch partner op alle niveaus binnen de zorg- en onderwijsbranche. Vanuit onze positie als werkgever, financier alsook onze maatschappelijke functie, voeren wij overleg, denken mee met ontwikkelingen en uitdagingen en zoeken mee naar oplossingen. Daarbij zetten wij graag onze kennis en uitgebreide netwerk in.

Zo creëren wij met diverse partijen extra aandacht voor maatschappelijk relevante onderwerpen zoals het artsentekort. Voor dit artsentekort hebben we in samenwerking met diverse partijen en het ministerie van VWS het Next Level Dokter-programma ontwikkeld om geneeskundestudenten en basisartsen te inspireren om zich te oriënteren op een artsenberoep buiten het ziekenhuis. Ook denken we mee bij de totstandkoming van regelingen voor regio’s met uitdagingen, waaronder de Zeelandregeling voor huisartsen.

Transparantie zorg en bedrijfsvoering

Stichting SBOH hecht grote waarde aan transparantie over haar zorg en bedrijfsvoering. In lijn met de Governancecode Zorg verstrekt de Raad van Bestuur daarom jaarlijks inzicht in de door de Raad van Bestuur gemaakte onkosten. Dit overzicht is in lijn met het SBOH-beleid ‘onkosten Raad van Bestuur’. De Raad van Commissarissen ziet toe op de naleving van het beleid.
De autokosten zijn onderdeel van de Wet Normering Topinkomens. Deze kosten worden in de jaarrekening verantwoord. De overige onkosten van de Raad van Bestuur waren in 2023 als volgt:

Vaste onkostenvergoedingen: € 2.227,27
Binnenlandse reis- en verblijfskosten: € 308,52
Buitenlandse reis- en verblijfskosten: € 1.900,00
Opleidingskosten: € 3.140,67
Representatiekosten: € 504,99
Overige kosten: € 354,30
Totaal: € 8.435,75

 

Op de hoogte blijven van SBOH?

Meld je aan voor SBOH-nieuws!