content header

Meldregeling vermoeden misstanden

SBOH beschikt over een regeling op grond waarvan misstanden op een veilige manier kunnen worden gemeld. Deze regeling sluit aan op de Wet Huis voor Klokkenluiders (wet HvK) die op 1 juli 2016 in werking is getreden.

Op de hoogte blijven van SBOH?

Meld je aan voor SBOH-nieuws!