content header

Financiële afspraken voor opleidingsinstellingen

Door goede financiële afspraken kunnen opleiders zich richten op de beste opleiding van de artsen van de toekomst. Opleiders ontvangen van ons een vergoeding voor de opleidingskosten van onze aios. En wij als werkgever ontvangen maandelijks een bedrag terug voor het werk dat een aios verricht.

Dit kunnen we voor jou betekenen

Als SBOH willen we onze aios zo goed mogelijk ondersteunen en begeleiden, maar ook dat ze optimaal opgeleid worden. Daarom maken we financiële afspraken met de opleidingsinstellingen en -instituten. En die verschillen per opleiding. Als SBOH betalen we de opleiders een vergoeding. Hiervoor ontvangen we subsidie van de overheid.

Voor het werk dat een aios verricht ontvangen wij een bedrag terug van de opleidingsinstelling waar hij of zij werkt. Werkt een aios onregelmatig of is er overwerk of extra dienstreizen? Dan declareren we die kosten ook bij de opleidingsinstelling. Zo kunnen wij als werkgever zorgen voor het salaris en goede arbeidsvoorwaarden voor onze aios. En door deze financiële afspraken kunnen onze aios en de opleiders zich helemaal op de opleiding focussen.

Belangrijk voor jou als aios

Deze regeling is niet op jou van toepassing.

Belangrijk voor jou als opleider

huisartsgeneeskunde

Er is geen specifieke informatie voor jou.

Belangrijk voor jou als opleider

ouderengeneeskunde

Voor verpleeghuizen heeft SBOH de financiële afspraken vastgelegd in een mantelovereenkomst met ActiZ. En met de Nederlandse ggz voor stages in de ggz. Klinische stages in ziekenhuizen hebben individuele afspraken gebaseerd op de SBOH-NVZ overeenkomst. Samen met jou als opleider maken we afspraken in een stage-overeenkomst die verwijst naar de geldende mantelovereenkomst.

Belangrijk voor jou als opleider

geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten

Voor opleiders van aios-vg hebben wij als SBOH financiële afspraken vastgelegd in een mantelovereenkomst met VGN. Samen met jou als opleider maken we afspraken in een stage-overeenkomst die verwijst naar deze mantelovereenkomst.

Belangrijk voor jou als opleider

M+G

Voor opleiders van aios M+G hebben wij als SBOH financiële afspraken vastgelegd in een mantelovereenkomst met GGD GHOR en ActiZ. Samen met jou als opleider maken we afspraken in een stage-overeenkomst die afgeleid is van deze mantelovereenkomst.

Belangrijk voor jou als opleider

verslavingsgeneeskunde

Voor opleiders van aios verslavingsgeneeskunde hebben wij als SBOH financiële afspraken vastgelegd in een mantelovereenkomst met de Nederlandse ggz. Samen met jou als opleider maken we afspraken in een overeenkomst die afgeleid is van deze mantelovereenkomst. Leid je een aios-vgk op die al voor 2020 is gestart en niet in dienst bij ons als SBOH? Dan ontvang je in de meeste gevallen van ons een opleidingssubsidie.

Belangrijk voor jou als opleider

forensische geneeskunde

Voor opleiders van aios forensische geneeskunde hebben wij als SBOH financiële afspraken vastgelegd in een mantelovereenkomst met GGD GHOR. Samen met jou als opleider maken we afspraken in een stage-overeenkomst die afgeleid is van deze mantelovereenkomst.

Belangrijk voor jou als medewerker opleidingsinstituut

Hebben jullie een aios een opleidingsplaats toegewezen bij een opleidingsinstelling? Dan is het belangrijk dat wij informatie krijgen over de instelling en de opleiders die de aios gaan begeleiden. Zo kunnen wij alles rondom de financiën goed regelen. Gaat het om een nieuwe opleidingsinstelling? Dan leggen we eerst samen met de instelling alle financiële afspraken vast in een overeenkomst.

Het proces

De opleidingsinstellingen en de opleiders van onze aios zijn altijd gekoppeld aan een opleidingsinstituut. We leggen uit welke stappen een nieuwe opleidingsinstelling moet volgen om de financiering voor het aannemen van aios via SBOH goed te regelen.

  1. Je ontvangt van SBOH een overeenkomst met allerlei afspraken met betrekking tot de opleiding van de aios die bij je komt werken. Een belangrijk onderdeel daarvan is de financiering van de opleidingskosten die je maakt voor de aios. Je ontvangt hiervoor maandelijks een bedrag per fte.
  2. Bij SBOH sturen we maandelijks achteraf een factuur aan de opleidingsinstelling voor het werk dat de aios heeft geleverd. Hiermee worden direct de opleidingskosten verrekend.

Veelgestelde vragen

Verpleeghuizen betalen maandelijks € 4.207.- per 1 fte aios aan SBOH. Dit bedrag is voor het maandelijkse werk dat de aios uitvoert binnen het verpleeghuis.

De opleidingsvergoeding die verpleeghuizen ontvangen van SBOH, is maandelijks € 2.158.- per 1 fte aios.

Een bedrag van € 143.- is voor de kaderopleiding SOON. Dat betekent dat het verpleeghuis € 2.015.- ontvangt.

Saldo van wat de opleidingsinstelling maandelijks aan SBOH terugbetaalt is €4.207.- minus € 2.015.- = € 2.192.-

Gehandicapteninstellingen betalen maandelijks € 3.653.- per 1 fte aios. Dit bedrag is voor het maandelijkse werk dat de aios uitvoert binnen de gehandicapteninstelling.

De opleidingsvergoeding voor gehandicapteninstellingen is maandelijks € 2.158.- per 1 fte aios. Daarvan is € 143 nog voor de kaderopleiding VG . Dat betekent dat de gehandicapteninstelling een bedrag van € 2.015.- ontvangt.

Saldo van wat de opleidingsinstelling maandelijks aan SBOH terugbetaalt is € 3.653.- minus €2.015.- = €1.638.-

Verslavingsinstellingen betalen maandelijks een vergoeding van € 11.239.- per 1 fte aios aan SBOH. Dit bedrag is voor het maandelijkse werk dat de aios uitvoert bij de verslavingsinstelling.

De opleidingsvergoeding voor verslavingsinstellingen is maandelijks € 6.566.- per 1 fte aios. Hiervan is een klein deel van € 143.- voor de scholing van opleiders. De verslavingsinstelling ontvangt € 6.423.-.

Saldo van wat de opleidingsinstelling maandelijks aan SBOH terugbetaalt is € 11.239.- minus € 6.423.- = € 4.816.-

Opleidingsinstellingen van aios M+G en aios forensische geneeskunde (meestal GGD’s) betalen maandelijks een vergoeding van € 3.597.- per 1 fte aios aan SBOH. Dit bedrag is voor het maandelijkse werk dat de aios uitvoert bij de opleidingsinstelling.

De opleidingsvergoeding voor opleidingsinstellingen is maandelijks € 1.619.- per 1 fte aios. Hiervan is een klein deel van € 143.- voor de scholing van opleiders. De opleidingsinstelling ontvangt € 1.476.-.

Saldo van wat de opleidingsinstelling maandelijks aan SBOH terugbetaalt is € 3.597.- minus € 1.476.- = € 2.121-

Op de hoogte blijven van SBOH?

Meld je aan voor SBOH-nieuws!