content header

HDS-vergoeding

Buiten de normale kantooruren kunnen onze aios huisartsgeneeskunde (aios H) werken op een huisartsenpost (HAP). Dit is de ideale plek om ervaring op te doen in het verlenen van spoedeisende huisartsenzorg. Wij zorgen ervoor dat de huisartsenpost hiervoor een vergoeding ontvangt.

Dit kunnen we voor jou betekenen

Wij willen de beste opleidingsmogelijkheden voor onze aios H creëren. Naast de praktijkervaring binnen een huisartsenpraktijk, leert een aios ook veel op het gebied van spoedeisende huisartszorg.

Wij zorgen ervoor dat de huisartsenpost een vergoeding ontvangt voor de opleiding en het begeleiden van de aios. Zo kan een aios H ervaring opdoen in het beoordelen van urgente gevallen, het stellen van diagnoses onder tijdsdruk en het nemen van belangrijke beslissingen.

Belangrijk voor jou als aios

Deze regeling is niet op jou van toepassing.

Belangrijk voor jou als opleider

huisartsgeneeskunde

Doet een aios H ook ervaring op bij een huisartsenpost? Dan hoef je je als opleider geen zorgen te maken over de administratie en de vergoeding aan de huisartsenpost. Wij betalen hen een vergoeding. De afspraken hierover staan  in een mantelovereenkomst tussen SBOH, Huisartsopleiding Nederland en InEen.

Als de aios onverhoopt niet door jou als opleider begeleid kan worden bij de huisartsenpost, dan zorgt het opleidingsinstituut of de coördinator voor een waarnemend opleider. De waarnemend opleider kan hiervoor een vergoeding aanvragen.

Belangrijk voor jou als opleider

Alle opleidingen m.u.v. huisartsgeneeskunde

Er is geen specifieke informatie voor jou.

Belangrijk voor jou als medewerker opleidingsinstituut

huisartsgeneeskunde

Gaat een aios H binnen de HDS van de huisartspraktijk ook ervaring opdoen bij een huisartsenpost? Dan is er vaak een opleidingscoördinator nodig vanuit jullie opleidingsinstituut. Wij betalen hiervoor als SBOH een vergoeding. Deze vergoeding is opgenomen in de prijs per aios die je als opleidingsinstituut ontvangt. Als coördinator werk je volgens de Leidraad diensten spoedzorg.

Belangrijk voor jou als medewerker opleidingsinstituut

Alle opleidingen m.u.v. huisartsgeneeskunde

Er is geen specifieke informatie voor jou.

Veelgestelde vragen

Wij maken iedere maand € 40.- per 1 fte aios over aan de HDS van de huisartspost.. Deze vergoeding is bedoeld voor het verder verbeteren en ontwikkelen van de opleiding op de huisartsenpost (onderwijs, verbetering van het onderwijsklimaat, onderwijsontwikkeling, onderwijsinnovatie en communicatie). Het geld wordt uitgegeven in overleg met de betrokken personen bij het opleidingsinstituut.

Ook voegen we iedere maand € 30.- per 1 fte aios toe aan het HDS-fonds. InEen, Huisartsopleiding Nederland en  Schola Medica kunnen aanvragen doen aan dit fonds voor de financiering van projecten . Het gaat dan om projecten ter verbetering van de opleiding op het gebied van spoedzorg. Ook voor een HDS is het mogelijk een aanvraag bij het HDS-fonds te doen.

Op de hoogte blijven van SBOH?

Meld je aan voor SBOH-nieuws!