content header

Reiskostenvergoeding

Aios ontvangen van SBOH een vergoeding voor reiskosten conform de Cao SBOH. Ook ontvangt de aios een vergoeding voor andere reiskosten, waaronder de reiskosten – voorafgaand aan de opleiding - voor kennismakingsgesprekken met opleiders en de introductiebijeenkomst bij het opleidingsinstituut en de reiskosten die worden gemaakt voor een consult bij de bedrijfsarts en voor door SBOH gefaciliteerde coaching. De vergoeding is gebaseerd op het aantal reiskilometers. Dit is ongeacht het gebruik van een vervoermiddel of het soort vervoermiddel.

Declareren reiskosten

Dit kunnen we voor jou betekenen

De hoogte van de vergoeding staat in de Cao SBOH (in bijlage A-1 onkostenvergoeding). 

Belangrijk voor jou als aios

huisartsgeneeskunde

Alle reizen declareer je maandelijks via Declaree onder de categorie ‘woonwerk en overige (dienst)reizen’.

Hieronder tref je voorbeelden aan van veelvoorkomende ritten (ook vice versa):

Woon-werkverkeer:

 • Huis - praktijk (hoofd- of sublocatie)
 • Huis - stage-instelling (hoofd- of sublocatie)
 • Huis - opleidingsinstituut voor terugkomdag of supervisie
 • Huis - terugkomdag op adres elders dan opleidingsinstituut
 • Praktijk - opleidingsinstituut (tussenrit)
 • Huis - Schola Medica voor deelnemen aan onderwijs
 • Huis - meelopen met andere aios i.o.v. opleidingsinstituut
 • Huis - opleidingsinstituut om onderwijs te geven i.o.v. opleidingsinstituut

Overige (dienst)reizen:

 • Huis - kennismakingsgesprek opleider voorafgaand aan de opleiding
 • Huis - informatiebijeenkomst van het opleidingsinstituut voorafgaand aan de start van de opleiding
 • Praktijk - patiënt
 • Huis - huisartsenpost
 • Praktijk - huisartsenpost
 • Locatiewissel (van hoofd- naar sublocatie van de praktijk/stage-instelling)
 • Huis - locatie congres/cursus in Nederland vanuit congres-/scholingsbudget 
 • Huis - kennismakingsgesprek met opleider gedurende de opleiding
 • Huis - bedrijfsarts
 • Huis - coaching door SBOH gefaciliteerd

Belangrijk voor jou als aios

ouderengeneeskunde

Hieronder tref je voorbeelden aan van veelvoorkomende ritten (ook vice versa):

Woon-werkverkeer:

 • Huis - opleidings- of stage-instelling (hoofd- of sublocatie van de instelling)
 • Huis - opleidingsinstituut voor terugkomdag of supervisie
 • Huis - terugkomdag op adres elders dan opleidingsinstituut
 • Opleidings- of stage instelling - opleidingsinstituut (tussenrit)
 • Huis - Schola Medica voor deelnemen aan onderwijs
 • Huis - meelopen met andere aios i.o.v. opleidingsinstituut
 • Huis - opleidingsinstituut om onderwijs te geven i.o.v. opleidingsinstituut

Reiskosten voor het woon-werkverkeer declareer je via Declaree onder de categorie ‘woonwerk en overige (dienst)reizen’.

 Overige reizen:

 • Huis - kennismakingsgesprek opleider voorafgaand aan de opleiding
 • Huis - informatiebijeenkomst van het opleidingsinstituut voorafgaand aan de start van de opleiding
 • Huis - locatie congres/cursus in Nederland vanuit het congres-/scholingsbudget
 • Huis - kennismakingsgesprek met opleider gedurende de opleiding.
 • Huis - bedrijfsarts
 • Huis - coaching door SBOH gefaciliteerd

Overige reizen declareer je via Declaree onder de categorie ‘woonwerk en overige (dienst)reizen’.

Dienstreizen:

 • Huis - ander adres dan het adres (de hoofd- of sublocatie) van de instelling
 • Instelling - ander adres dan het adres van de hoofd- of sublocatie van de instelling
 • Huis - locatie voor bijeenkomst/vergadering i.o.v. opleider
 • Instelling - locatie bijeenkomst/vergadering i.o.v. opleider
 • Locatiewissel tussen hoofd - en sublocaties van de instelling
 • Ritten tijdens bereikbaarheidsdiensten

Dienstreizen declareer je via Declaree als volgt:

Kijk eerst of je bezig bent met een opleidings- of stageperiode (aanpalende stage). Dienstreizen tijdens een opleidingsperiode declareer je onder de categorie ‘dienstreizen’. Voor deze declaratie is een goedkeuring van je opleider nodig. Dienstreizen tijdens een stageperiode (aanpalende stage) declareer je onder de categorie ‘woonwerk en overige (dienst)reizen’.

Maar let op: dienstreizen tijdens de stage in een ggz-instelling declareer je ook onder de categorie ’dienstreizen’.

Belangrijk voor jou als aios

Alle opleidingen m.u.v. huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde

Hieronder tref je voorbeelden aan van veelvoorkomende ritten (ook vice versa):

Woon-werkverkeer:

 • Huis - opleidings- of stage-instelling (hoofd- of sublocatie van de instelling)
 • Huis - opleidingsinstituut voor terugkomdag of supervisie
 • Huis - terugkomdag op adres elders dan opleidingsinstituut
 • Opleidings- of stage instelling - opleidingsinstituut (tussenrit)
 • Huis - Schola Medica voor deelnemen aan onderwijs
 • Huis - meelopen met andere aios i.o.v. opleidingsinstituut
 • Huis - opleidingsinstituut om onderwijs te geven i.o.v. opleidingsinstituut

Reiskosten voor het woon-werkverkeer declareer je via Declaree onder de categorie ‘woonwerk en overige (dienst)reizen’.

Overige reizen:

 • Huis - kennismakingsgesprek opleider voorafgaand aan de opleiding
 • Huis - informatiebijeenkomst van het Opleidingsinstituut voorafgaand aan de start van de opleiding
 • Huis - locatie congres/cursus in Nederland vanuit het congres-/scholingsbudget
 • Huis - kennismakingsgesprek met opleider gedurende de opleiding.
 • Huis - bedrijfsarts
 • Huis - coaching door SBOH gefaciliteerd

De overige reizen declareer je onder de categorie ‘woonwerk en overige (dienst)reizen’.

Dienstreizen:

 • Huis - ander adres dan het adres (de hoofd- of sublocatie) van de instelling
 • Instelling - ander adres dan het adres van de hoofd- of sublocatie van de instelling
 • Huis - locatie voor bijeenkomst/vergadering i.o.v. opleider
 • Instelling - locatie bijeenkomst/vergadering i.o.v. opleider
 • Locatiewissel tussen hoofd - en sublocaties van de instelling
 • Ritten tijdens bereikbaarheidsdiensten

Dienstreizen declareer je als volgt:

Kijk eerst of je bezig bent met een opleidings- of stageperiode (aanpalende stage). Dienstreizen tijdens een opleidingsperiode declareer je onder de categorie ‘dienstreizen’. Voor deze declaratie is een goedkeuring van je opleider nodig. Dienstreizen tijdens een stageperiode (aanpalende stage) declareer je onder de categorie ‘woonwerk en overige (dienst)reizen’.

Belangrijk voor jou als opleider of medewerker opleidingsinstituut

Aios ontvangen van ons een vergoeding voor reiskosten conform de Cao SBOH. De vergoeding is gebaseerd op het aantal reiskilometers, ongeacht het gebruik van een vervoermiddel of het soort vervoermiddel. De hoogte van de vergoeding staat in de Cao SBOH. 

Afhankelijk van de afspraken die we met instellingen hebben, brengen we de aan de aios uitbetaalde vergoedingen voor dienstreizen in rekening bij de betreffende instelling.

Het proces

Reiskosten declareer je maandelijks via Declaree. Let erop dat je daarbij de juiste categorie kiest. Meer informatie lees je bij de kop ‘belangrijk voor jou’. In de richtlijnen bij declareren van reiskosten vind je instructies hoe je correct kunt declareren. Klik hier voor meer informatie als je ook kosten maakt voor veerponten en tolwegen/tunnels.

 1. Ga naar Declaree en log in met jouw inloggegevens.
 2. Vul de declaratie volledig en correct in.
 3. Een goedgekeurde declaratie verwerken we. Een afgekeurde declaratie sturen we aan jou terug met een opmerking.
 4. Je kunt een gecorrigeerde declaratie opnieuw indienen.

Als je de declaratie uiterlijk de 3e werkdag van de maand indient, proberen wij jou in dezelfde maand nog uit te betalen.

Uitlegvideo's

Declareren dienstreizen door overige aios.

Declareren woon-werkverkeer door overige aios.

Op de hoogte blijven van SBOH?

Meld je aan voor SBOH-nieuws!