content header

Vergoeding huisartsopleiders

De praktijk van de huisartsopleider maakt kosten voor het opleiden van de aios. SBOH betaalt de huisartsopleider een onkostenvergoeding als tegemoetkoming.

Dit kunnen we voor jou betekenen

Huisartsopleiders ontvangen van ons een vergoeding voor de opleidingskosten van de aios. Denk bijvoorbeeld aan een aparte spreekkamer voor de aios of videoapparatuur voor de registratie van consulten door de aios.

Een huisarts kan alleen als opleider werken als hij of zij is gekoppeld aan 1 van de 8 opleidingsinstituten. En als huisartsopleider is geregistreerd bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).

Het opleidingsinstituut informeert ons zodra een huisarts als huisartsopleider bij de RGS is geregistreerd. Vervolgens sturen wij de huisarts een opleidersovereenkomst toe.

Belangrijk voor jou als aios

huisartsgeneeskunde

Het opleidingsinstituut informeert ons zodra een huisarts als huisartsopleider bij de RGS is geregistreerd. Vervolgens sturen wij de huisarts een opleidersovereenkomst toe.

Belangrijk voor jou als aios

Alle opleidingen m.u.v. huisartsgeneeskunde

Deze regeling is niet op jou van toepassing.

Belangrijk voor jou als opleider

huisartsgeneeskunde

Als huisartsopleider ontvang je een vergoeding voor de kosten van het opleiden van aios.

De afspraken over de onkostenvergoeding leggen wij met jou vast in een opleidersovereenkomst. Die overeenkomst sturen wij jou zodra jij als huisartsopleider staat geregistreerd bij de RGS. Hierin wordt ook verwezen naar de mantelovereenkomst tussen SBOH en de Landelijke Huisarts Opleiders Vereniging (LHOV).

De opleidersvergoeding is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor praktijkinrichting en praktijkorganisatie. Wij betalen ook de kosten van jouw RGS-registratie als opleider.

Je ontvangt geen vergoeding als de aios langer dan zes weken ziek is of met zwangerschapsverlof

Wel ontvang je  een vergoeding voor frictieleegstand. Frictieleegstand betekent dat je geen aios hebt maar wel kosten maakt. Wij compenseren deze frictieleegstand met een maandelijkse aanvulling op de reguliere opleidersvergoeding. Je kan dit bedrag als een buffer beschouwen voor de momenten waarop jij geen aios in de praktijk opleidt.

Belangrijk voor jou als opleider

Alle opleidingen m.u.v. huisartsgeneeskunde

Deze regeling is niet op jou van toepassing.

Belangrijk voor jou als medewerker opleidingsinstituut

huisartsgeneeskunde

De huisartsopleider ontvangt van ons een vergoeding voor de kosten van het opleiden van de aios.

Belangrijk voor jou als medewerker opleidingsinstituut

Alle opleidingen m.u.v. huisartsgeneeskunde

Deze regeling is niet op jou van toepassing.

Het proces

Het opleidingsinstituut informeert ons over de inzet van een nieuwe huisartsopleider. Wij sluiten vervolgens een overeenkomst met de opleider.

  1. Het opleidingsinstituut informeert ons over de inzet van van een nieuwe huisartsopleider.
  2. Wij sturen de nieuwe opleider een opleiderovereenkomst met (financiële) afspraken.
  3. Wij verstrekken automatisch de opleidersvergoeding aan de opleider die een aios in de praktijk heeft.

Veelgestelde vragen

Voor een eerstejaars aios is de vergoeding € 1.014 per maand (2024).

Voor een derdejaars aios is dit € 851 per maand (2024).

Voor frictieleegstand is dit € 48 per maand (2024).

Frictieleegstand houdt in dat een opleider geen aios in de praktijk heeft, maar wel kosten maakt. Het is voor ons niet mogelijk vast te stellen welke opleider onvrijwillig geen aios heeft. Daarom is tussen ons en de LHOV afgesproken deze frictieleegstand te compenseren met een maandelijkse aanvulling op de reguliere opleidersvergoeding. Dit kan worden beschouwd als een buffer voor de momenten dat de opleider geen aios in de praktijk opleidt.

Ja. De vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd.

Op de hoogte blijven van SBOH?

Meld je aan voor SBOH-nieuws!