content header

Stage of keuzeonderwijs in het buitenland

Aios kunnen met toestemming van SBOH een buitenlandstage en/of – voor aios M+G en aios forensische geneeskunde - keuzeonderwijs in het buitenland volgen.

Declareren buitenlandstage/keuzeonderwijs

Dit kunnen we voor jou betekenen

Als je een buitenlandstage en/of – voor aios M+G en aios forensische geneeskunde - keuzeonderwijs in het buitenland wil volgen, kan je een verzoek bij ons indienen. Wij geven toestemming onder de voorwaarde dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van SBOH bij VvAA daarvoor dekking biedt. Een van de voorwaarden van deze verzekering is dat de stage/keuzeonderwijs niet langer dan 6 maanden duurt.

Als we instemmen met het verzoek, ontvang je ook een vergoeding voor de gemaakte kosten. Wij vergoeden ook de kosten van een eventueel visum. Je vraagt zelf een visum aan. Deze kosten worden beschouwd als reiskosten. Ook vergoeden we de kosten van eventuele vaccinaties. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat je afdoende bent gevaccineerd.

We hebben ook een collectieve reisverzekering en annuleringsverzekering. Meer informatie hierover vind je bij ‘andere regelingen voor jou’.

Belangrijk voor jou als aios

M+G of forensische geneeskunde

Wij vergoeden een aantal kosten die komen kijken bij een stage of keuzeonderwijs in het buitenland. Namelijk:

Reis- en verblijfskosten

De vergoeding voor reis- en verblijfskosten is in totaal maximaal € 750,- voor de 1e week van de stage of keuzeonderwijs in het buitenland. Het maximale te vergoeden bedrag verhogen we voor elke volgende week met € 150,-. Dat betekent:

 • € 750,- vergoeding voor één week stage/keuzeonderwijs
 • € 900,- vergoeding voor 2 weken stage/keuzeonderwijs
 • € 1.050,- vergoeding voor 3 weken stage/keuzeonderwijs

Wij verstrekken de vergoeding voor maximaal 13 weken stage of keuzeonderwijs in het buitenland. 

Reiskosten (vlucht/trein/visum)

Onder reiskosten verstaan we de kosten die jij maakt om vanaf jouw woonadres naar een verblijfsadres in het buitenland en vice versa te reizen. Dit is meestal een vlieg- en/of treinticket. Alleen als de af te leggen afstand 700 kilometer of meer is (enkele reis), mag je per vliegtuig reizen en een vliegticket declareren.

Onder de af te leggen afstand verstaan we: de afstand vanaf je woonadres tot de plek van bestemming, berekend met de Google Maps-tool in Declaree.

Als een reis per trein (en eventueel in combinatie met boot of aansluitend vervoer) langer zou duren dan 8 uur én de reistijd per trein meer is dan 1,5 x de reistijd per vliegtuig (rechtstreekse vlucht), mag je de reis wel per vliegtuig maken. In dat geval kan je de kosten van jouw vliegticket declareren. Onder reistijd verstaan we: de tijd die met het reizen is gemoeid, berekend vanaf je woonadres tot de plek van bestemming, met de Google Maps-tool in Declaree. Dit is inclusief het voor- en natransport naar het station of vliegveld en inclusief wachttijd (inchecktijd).

Onder reiskosten verstaan we ook de kosten van een eventuele visum. Je vraagt zelf een visum aan.

Verblijfskosten (accomodatie)

Met verblijfskosten bedoelen we de kosten van jouw accommodatie in het buitenland. 

Reiskosten woon-werkverkeer

Ook de reiskosten voor het woon-werkverkeer die je tijdens de buitenlandstage of keuzeonderwijs maakt, kun je – conform de vergoedingsregeling van de Cao SBOH – declareren. De eventuele kosten van een huurauto worden niet vergoed.

Belangrijk voor jou als aios

Alle opleidingen m.u.v. M+G en forensische geneeskunde

Wij vergoeden een aantal kosten die komen kijken bij een stage in het buitenland. Namelijk:

Reis- en verblijfskosten

De vergoeding voor reis- en verblijfskosten is in totaal maximaal € 750,- voor de 1e week van de stage in het buitenland. Het maximale te vergoeden bedrag verhogen we voor elke volgende week met € 150,-. Dat betekent:

 • € 750,- vergoeding voor één week stage
 • € 900,- vergoeding voor 2 weken stage
 • € 1.050,- vergoeding voor 3 weken stage

Wij verstrekken de vergoeding voor maximaal 13 weken stage in het buitenland. 

Reiskosten (vlucht/trein/visum)

Onder reiskosten verstaan we de kosten die jij maakt om vanaf jouw woonadres naar een verblijfsadres in het buitenland en vice versa te reizen. Dit is meestal een vlieg- en/of treinticket. Alleen als de af te leggen afstand 700 kilometer of meer is (enkele reis), mag je per vliegtuig reizen en een vliegticket declareren. Onder de af te leggen afstand verstaan we: de afstand vanaf je woonadres tot de plek van bestemming, berekend met de Google Maps-tool in Declaree.

Als een reis per trein (en eventueel in combinatie met boot of aansluitend vervoer) langer zou duren dan 8 uur én de reistijd per trein meer is dan 1,5 x de reistijd per vliegtuig (rechtstreekse vlucht), mag je de reis wel per vliegtuig maken. In dat geval kan je de kosten van jouw vliegticket declareren. Onder reistijd verstaan we: de tijd die met het reizen is gemoeid, berekend vanaf je woonadres tot de plek van bestemming, met de Google Maps-tool in Declaree. Dit is inclusief het voor- en natransport naar het station of vliegveld en inclusief wachttijd (inchecktijd).

Onder reiskosten verstaan we ook de kosten van een eventueel visum. Je vraagt een visum zelf aan.

Verblijfskosten (accomodatie)

Met verblijfskosten bedoelen we de kosten van jouw accommodatie in het buitenland.

Reiskosten woon-werkverkeer

Ook de reiskosten voor het woon-werkverkeer die je tijdens de buitenlandstage maakt, kun je – conform de vergoedingsregeling van de Cao SBOH – declareren. De eventuele kosten van een huurauto worden dus niet vergoed.

Belangrijk voor jou als opleider of medewerker opleidingsinstituut

M+G of forensische geneeskunde

Aios die bij ons in dienst zijn kunnen een vergoeding krijgen voor de reis- en verblijfskosten van een stage of keuzeonderwijs in het buitenland. Wij geven toestemming onder de voorwaarde dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van SBOH bij VvAA daarvoor dekking biedt.  Wij bieden de aios ook een collectieve reisverzekering en annuleringsverzekering.

Belangrijk voor jou als opleider of medewerker opleidingsinstituut

Alle opleidingen m.u.v. M+G en forensische geneeskunde

Aios die bij ons in dienst zijn kunnen een vergoeding krijgen voor de reis- en verblijfskosten van een stage in het buitenland. Wij geven toestemming onder de voorwaarde dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van SBOH bij VvAA daarvoor dekking biedt.  Wij bieden de aios ook een collectieve reisverzekering en annuleringsverzekering.

Het proces

Om een vergoeding te kunnen krijgen, heb je eerst toestemming nodig van ons voor het volgen van de buitenlandstage en/of – voor aios M+G en aios forensische geneeskunde – keuzeonderwijs in het buitenland. Daarna kun je de gemaakte kosten declareren. Bij de declaratie horen bewijsstukken zoals een factuur, rekening of aankoopbevestiging, met alle relevante informatie.

 1. Ga naar de portal
 2. Log in met jouw inloggegevens
 3. Ga naar de optie ‘Internationaal’
 4. Vul het formulier volledig en correct in
 5. Stuur de aanvraag voor goedkeuring naar het opleidingsinstituut. In de portal vind je instructies voor hoe je dit kunt doen.

Als je aanvraag is goedgekeurd ontvang je een bevestiging van ons. Bij een afkeuring ontvang je de aanvraag retour met een opmerking van het opleidingsinstituut.

Om je kosten te declareren:

 1. Ga naar Declaree
 2. Log in met jouw inloggegevens
 3. Kies categorie buitenlandstage'
 4. Vul de declaratie volledig en correct in

Als je de declaratie uiterlijk de 3e werkdag van de maand indient, proberen wij jou in dezelfde maand nog uit te betalen.

Op de hoogte blijven van SBOH?

Meld je aan voor SBOH-nieuws!