content header

Werkkleding

Aios forensische geneeskunde ontvangen van SBOH een vergoeding per maand voor de aanschaf/onderhoud van werkkleding. Werkkleding is onder meer: een werkjas, werkschoenen, een gasmasker en een veiligheidsbril.

Dit kunnen we voor jou betekenen

Jij ontvangt van ons maandelijks een vergoeding voor de aanschaf/onderhoud van werkkleding. Dit bedrag is voor een voltijds contract (38 uur). Als je parttime werkt, wordt het bedrag naar rato van het parttimepercentage vastgesteld. De hoogte van de vergoeding staat in de Cao SBOH (in bijlage A-1 onkostenvergoeding). 

Wij betalen deze vergoeding maandelijks uit met jouw salaris.

Belangrijk voor jou als aios

forensische geneeskunde

Jij hoeft de vergoeding niet aan te vragen of te declareren. 

Belangrijk voor jou als aios

Alle opleidingen m.u.v. forensische geneeskunde

Deze regeling is niet op jou van toepassing.

Belangrijk voor jou als opleider of medewerker opleidingsinstituut

forensische geneeskunde

Aios forensische geneeskunde ontvangen van ons een vergoeding per maand voor de aanschaf/onderhoud van werkkleding. Werkkleding is onder meer: een werkjas, werkschoenen, een gasmasker en een veiligheidsbril.

Wij betalen de vergoeding maandelijks uit met het salaris. De aios hoeft de vergoeding niet aan te vragen of te declareren. 

Belangrijk voor jou als opleider of medewerker opleidingsinstituut

Alle opleidingen m.u.v. forensische geneeskunde

Er is geen specifieke informatie voor jou.

Op de hoogte blijven van SBOH?

Meld je aan voor SBOH-nieuws!