content header

Congres- en scholingsbudget

De aios ontvangt van SBOH maandelijks een bedrag voor congressen en (na)scholing. Dit noemen we het congres- en scholingsbudget. Dit budget is bedoeld om congressen en (na)scholing/cursussen te bekostigen gedurende het dienstverband bij SBOH. De hoogte van dit bedrag staat in de Cao SBOH.

Declareren scholing of congres

Dit kunnen we voor jou betekenen

Je ontvangt van ons maandelijks bij het salaris een congres- en scholingsbudget. Dit bedrag is bedoeld om congressen en (na)scholing/cursussen te bekostigen gedurende je dienstverband. De hoogte van dit bedrag staat in de Cao SBOH (in bijlage A-1 onkostenvergoeding).

Het congres- en scholingsbudget kun je besteden aan:

 • congressen van de bij de opleiding behorende wetenschappelijke vereniging en aios-vereniging.
 • geaccrediteerde binnenlandse (na)scholing/cursussen die horen bij de beroepsgroep.
 • door de opleiding aangewezen congressen/(na)scholing in het buitenland (per 1 maart 2024).

Wij vergoeden vanuit het congres- en scholingsbudget eventuele hotelkosten (uitgezonderd buitenland) voor de bovengenoemde activiteiten volgens de onderstaande voorwaarden:

 • De afstand tussen jouw woonadres en de congres- of (na)scholingslocatie is meer dan 75 kilometer enkele reis of – vanaf 1 maart 2024 – de reistijd is door het reizen met het openbaar vervoer meer dan 1,5 uur enkele reis én
 • De overnachting vindt plaats voorafgaand aan het congres/de (na)scholing, waarbij het congres/de (na)scholing de volgende ochtend aanvangt en bij een aaneengesloten meerdaags congres/(na)scholing tevens de overnachting tussen de congres- en (na)scholingsdagen.

Je mag een negatief saldo in jouw congres-/scholingsbudget hebben van maximaal € 300. Aan het einde van jouw dienstverband verrekenen wij een eventueel negatief saldo met jouw laatste nettosalaris. Het restant van je budget wordt niet uitbetaald aan het einde van je dienstverband.

 

Belangrijk voor jou als aios

huisartsgeneeskunde

Vanaf 1 maart 2024 is het congres- en scholingsbudget ook bestemd voor kosten (uitgezonderd de hotelovernachtingen) van de volgende door de opleiding aangewezen congressen en (na)scholing in het buitenland:

 • WONCA
 • EYFDM Pre-Conference (European Young Family Doctors Movement)

Belangrijk voor jou als aios

ouderengeneeskunde

Vanaf 1 maart 2024 is het congres- en scholingsbudget ook bestemd voor kosten (uitgezonderd de hotelovernachtingen) van de volgende door de opleiding aangewezen congressen en (na)scholing in het buitenland:

 • EuGMS
 • Alzheimer Europe
 • EAPC (European Association for Palliative Care
 • Congres IPA (International Psychogeriatric Association), mits in Europa

Belangrijk voor jou als aios

geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten

Vanaf 1 maart 2024 is het congres- en scholingsbudget ook bestemd voor kosten (uitgezonderd de hotelovernachtingen) van de volgende door de opleiding aangewezen congressen en (na)scholing in het buitenland:

 • IASSIDD  
 • EAMHID  

Belangrijk voor jou als aios

verslavingsgeneeskunde

Vanaf 1 maart 2024 is het congres- en scholingsbudget ook bestemd voor kosten (uitgezonderd de hotelovernachtingen) van de volgende door de opleiding aangewezen congressen en (na)scholing in het buitenland:

 • ISAM
 • WADD
 • Albatros
 • Europad
 • Iotod

Belangrijk voor jou als aios

M+G

Vanaf 1 maart 2024 is het congres- en scholingsbudget ook bestemd voor kosten (uitgezonderd de hotelovernachtingen) van de door de opleiding aangewezen congressen en (na)scholing in het buitenland.

Algemeen M+G

 • ECTMIH
 • European Public Health Congres
 • WADEM (world association of disaster and emergency medicine)
 • WHO congress (European health cities)

Donorgeneeskunde

 • Congressen van de ISBT, AABB, de NVB en de ECDHM (door de EBA georganiseerd)
 • ECHDM (European Conference of Donor Health and Management)
 • AABB (Association fort he Advancement of Blood & Biotherapies)
 • ISBT (International Society for Blood Transfusion)
 • IPFA/PEI (International Plasma and Fractionation Association)
 • WMDA congressen, bijvoorbeeld International Donor Registry Conference
 • Eurotransplant Annual meeting
 • TTS (The Transplantation Society)
 • ESCAIDE - ECDC (infectieziekten)
 • ESOT (Organ transplantation)
 • EATCB (Cell Bank)
 • European Eye Bank Association Annual Meeting
 • EDQM: Kwaliteitsmanagement voor weefselinstellingen (European council)

Vertrouwensartsen

 • Annual San Diego International Conference on child and family maltreatment
 • Inter-CAP congres - International Course on Child Abuse Paediatrics

Tuberculosebestrijding

 • EACCTB course
 • The Union Online World Conference on Lung Health
 • European Society of clinical microbiology and infectious diseases (Diagnosis and treatment of mycobacterial infections)
 • International Meeting on Childhood Tuberculosis (The Paediatric Tuberculosis Network Europe (pTBnet)

Medische milieukunde

 • Advances in reproductive & developmental toxicology testing

Infectieziektebestrijding

 • ESCAIDE - ECDC (infectieziekten)
 • IUSTI Europe Congress
 • ISTM (Travel medicine congres)
 • STI&HIV World Congress
 • ADVAC Advanced Course of Vaccinology

Jeugdgezondheidszorg

 • EUSUHM
 • International Berlin Conference on ADHD
 • ADVAC Advanced Course of Vaccinology

Belangrijk voor jou als aios

Forensische geneeskunde

Vanaf 1 maart 2024 is het congres- en scholingsbudget ook bestemd voor kosten (uitgezonderd de hotelovernachtingen) van de door de opleiding aangewezen congressen en (na)scholing in het buitenland:

 • ISFRI
 • Ray Helfer Society
 • Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin
 • Annual San Diego International Conference on child and family maltreatment
 • International Swiss Wound Ballistics Workshop

Belangrijk voor jou als opleider of medewerker opleidingsinstituut

De aios ontvangt van ons een maandelijks bedrag als congres- en scholingsbudget. Dit budget mag de aios besteden aan:

 • Congressen van de bij de opleiding behorende wetenschappelijke vereniging en aios-vereniging.
 • Geaccrediteerde binnenlandse (na)scholing en cursussen die horen bij de beroepsgroep.
 • Door de opleiding aangewezen congressen en (na)scholing in het buitenland (per 1 maart 2024). Deze zijn terug te vinden bij de informatie voor de aios over dit onderwerp.

Wij vergoeden eventuele hotelkosten (uitgezonderd buitenland) voor de bovengenoemde activiteiten volgens onze voorwaarden.

Het proces

Kosten voor congressen, scholing en cursussen (en eventuele hotelkosten) declareer vanuit je congres- en scholingsbudget.

 1. Ga naar Declaree
 2. Log in met jouw inloggegevens
 3. Kies categorie 'congres- en scholingsbudget'
 4. Vul de declaratie volledig en correct in
 5. Als wij jouw declaratie goedkeuren, betalen we deze uit met jouw eerstvolgende salaris. 

Als je de declaratie uiterlijk de 3e dag van de maand indient, proberen wij je in dezelfde maand uit te betalen.

Is jouw negatieve saldo op het budget hoger dan het maximum van € 300? Dan verrekenen wij het bedrag boven het maximum met jouw salaris.

Uitleg video congres declareren

Op de hoogte blijven van SBOH?

Meld je aan voor SBOH-nieuws!