content header

Verlof voor onder meer huwelijk, overlijden en verhuizing

In de Cao SBOH staan verschillende buitengewoon verlofregelingen voor de aios opgenomen. Zoals verlof bij huwelijk, overlijden en verhuizing.

Dit kunnen we voor jou betekenen

In de Cao SBOH vind je diverse buitengewoon verlofregelingen opgenomen, zoals verlof bij:

  • Eigen huwelijk
  • Huwelijk van een gezinslid of bloed- en aanverwanten
  • Overlijden van een gezinslid of bloed- en aanverwanten
  • Eigen verhuizing
  • Zeer ernstige ziekte van ouders, echtgeno(o)t(e)/partner of (pleeg)kind waarmee je samenwoont. En die je moet verzorgen.

Uitleg over bloedverwantschap

Een belangrijke voorwaarde bij de verlofregelingen is de graad van bloedverwantschap. De definitie van bloedverwantschap is:
'Bloedverwanten zijn al degenen met wie betrokkene een gemeenschappelijke stamvader of -moeder heeft of die van betrokkene zelf afstammen. Aanverwanten zijn alle personen die getrouwd zijn met een bloedverwant van betrokkene en alle personen die een bloedverwant zijn van de partner van betrokkene'.

Bij handige downloads vind je een tabel waarin we de graden van bloed- en aanverwantschap verder uitwerken.

Belangrijk voor jou als aios

Het verlof bij zeer ernstige ziekte van ouders, echtgeno(o)t(e)/partner of (pleeg)kind, wordt toegekend wanneer er sprake is van een levensbedreigende situatie.

Kijk in de Cao SBOH voor alle buitengewoon verlofregelingen.

Belangrijk voor jou als opleider of medewerker opleidingsinstituut

Voor de buitengewoon verlofregelingen verwijzen wij naar de Cao SBOH.

Het verlof bij zeer ernstige ziekte van ouders, echtgeno(o)t(e)/partner of (pleeg)kind, wordt toegekend wanneer er sprake is van een levensbedreigende situatie.

Het proces

Wil je buitengewoon verlof opnemen? Bespreek dit dan met je opleider en opleidingsinstituut. Alleen voor verlof bij zeer ernstige ziekte van ouders, echtgeno(o)t(e), partner of (pleeg)kind is ook overleg met ons nodig.

  1. Bespreek het verlof met je opleider en het opleidingsinstituut
  2. Neem bij verlof voor de zorg van zeer ernstig zieke ouders, echtgeno(o)t(e), partner of (pleeg)kind contact met ons op per e-mail: sboh@sboh.nl                                                                                        

Op de hoogte blijven van SBOH?

Meld je aan voor SBOH-nieuws!